Inget foto av Folke Tjerneld

Folke Tjerneld

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Folke Tjerneld är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemical Engineering

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology