Foto av Frans Melin

Frans Melin

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Frans Melin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi