Personlig profil

Forskning

Our research group, the MR physics research group at Lund university, is situated in the expanding Öresund region in southern Sweden, is active in the field of medical magnetic resonance, and has its primary focus on development of new techniques for assessment of functional information related to perfusion, diffusion, cortical activation/fMRI and flow. Emerging areas in the group encompass high field-studies using CEST as well as quantitative MRI in the brain and in the musculoskeletal system.

Group Webpage: https://www.med.lu.se/klinvetlund/mr_physics

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Biomedicinsk avbildning
  • Magnetresonansavbildning
  • Nuklearmedicinsk avbildning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Freddy Ståhlberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren