Foto av Fredric Bauer

Fredric Bauer

Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Fredric Bauer forskar om klimatdriven innovation i energisystemet och tung industri i omställningen mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. Hans nuvarande forskning foksuerar på utvecklingen av hållbara och cirkulära system för produktion och användning av plast. Hans tidigare forskning handlade om utvecklingen av bioraffinaderier. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Energisystem
 • Miljöledning
 • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredric Bauer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren