Foto av Fredric Bauer

Fredric Bauer

Universitetslektor, Biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Fredric Bauer forskar om klimatdriven innovation i energisystemet och tung industri i omställningen mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. Hans nuvarande forskning foksuerar på utvecklingen av hållbara och cirkulära system för produktion och användning av plast. Hans tidigare forskning handlade om utvecklingen av bioraffinaderier. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Energisystem
  • Miljöledning
  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredric Bauer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren