Foto av Fredric Carlsson

Fredric Carlsson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Infektionsbiologi

Infektioner kan beskrivas som en evolutionär kapprustning mellan sjukdomsorsakande mikroorganismer (patogener) och deras värd. Genom mänsklighetens historia har patogener, som bakterier och virus, utvecklat strategier för att manipulera och undvika vårt immunsystem – ett krav för deras förmåga att etablera och upprätthålla infektioner. Resultatet har blivit att framgångsrika patogener utvecklats till fantastiska ”immunologer” utrustade med förmåga att reglera nyckelfunktioner av vårt immunförsvar.

I mitt laboratorium fokuserar vi på mikrobiell patogenes och inflammation. Vi undersöker hur värd och patogen interagerar och hur bakterier manipulerar värdens immunsystem för att framkalla sjukdom. Våra studier lovar ökad grundläggande kunskap angående hur sjukdomar uppkommer och utvecklas, men också angående vårt immunsystems reglering och funktion. Vi är särskilt intresserade av att förstå hur Mykobakterier och Streptokocker - evolutionärt avlägsna patogener som orsakar kroniska respektive akuta infektioner - interagerar med myeloidceller för att reglera deras funktion, samt att förstå hur det i sin tur påverkar inflammation och sjukdomsförlopp.

Nuvarande medlemmar i gruppen

Christine Valfridsson, lab-manager: christine.valfridsson@med.lu.se
Julia Lienard, postdoc: julia.lienard@biol.lu.se
Elin Movert, doktorand: elin.movert@med.lu.se
Esther Nobs-Lindau, doktorand: esther.nobs-lindau@biol.lu.se

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Mikrobiologi
  • Immunologi
  • Genetik
  • Cellbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredric Carlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren