Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research focus on whole brain functional calcium imaging in zebrafish larvae using selective plane illumination microscopy (SPIM) for neural activity mapping and to perform cross comparison with behavioral data for evaluation of CNS active drugs. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmaceutisk vetenskap
  • Farmakologi och toxikologi
  • Läkemedelskemi
  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Ek är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren