Fredrik Ekengren

Fil Dr, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2009 på en avhandling med titeln "Ritualization, Hybridization, Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1-400." Min forskning kretsar kring järnålder och vikingatid i Europa och Skandinavien, kulturell interaktion, ritualteori, gravarkeologi, migration och kolonialism, den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika på 1600-talet, samt arkeologins roll i populärkultur.

Undervisning

Som lärare vid institutionen undervisar jag i kurser om teori och metod samt om europeisk järnålder och det vikingatida Skandinavien.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Nyckelord

  • Gravarkeologi
  • Kulturmöten
  • Materialitet
  • Järnålder
  • Vikingatid
  • Tidigmodern tid
  • Nya Sverige

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Ekengren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren