Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2009 på en avhandling med titeln "Ritualization, Hybridization, Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1-400." Min forskning kretsar kring järnålder och vikingatid i Europa och Skandinavien, kulturell interaktion, ritualteori, gravarkeologi, migration och kolonialism, den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika på 1600-talet, digitala metoder i arkeologisk forskning och undervisning, samt arkeologins roll i populärkultur.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Arkeologi

Fria nyckelord

 • Gravarkeologi
 • Ritualteori
 • Gravar
 • Kulturmöten
 • Materialitet
 • Järnålder
 • Romersk järnålder
 • Vikingatid
 • Tidigmodern tid
 • Nya Sverige
 • Pedagogik
 • Digital arkeologi
 • Jämställdhet och likabehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Ekengren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren