Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap.

I min avhandling studerar jag hur lärarstudenter approprierar digitala tjänster som redskap för lärande och hur samspelet mellan appropriering, identitet och informationslitteracitet ser ut. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • informationsteknologi
  • sociala medier
  • Lärande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Hanell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren