Foto av Fredrik Heyman

Fredrik Heyman

Universitetslektor, adjungerad, Docent

Personlig profil

Forskning

Min huvudsakliga forskningsinriktning är sambandet mellan globalisering och arbetsmarknad. En stor del av denna forskning har inriktats på att studera hur utländska direktinvesteringar och internationell handel påverkar olika arbetsmarknadsutfall såsom löner, lönespridning och efterfrågan på olika typer av arbetskraft. Min forskning baseras huvudsakligen på svenska data som innehåller detaljerad sammanfogad data på anställda och företag.

Undervisning

Min undervisning sker inom internationell ekonomi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Heyman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren