Foto av Fredrik Holmquist

Fredrik Holmquist

knuten till universitetet, Specialist i Medicinsk Radiologi, Doktorand vid medicinska fakulteten, Legitimerad Läkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Projekt plan

Datortomografi av thorax och buk är en frekvent utförd undersökning främst vid kirurgiska frågeställningar och vid diagnostik/uppföljning av tumörsjukdomar. Detta oumbärliga diagnosverktyget har för patienten två nackdelar. 1) I regel måste undersökningen utföras med intravaskulärt jodkontrastmedel (J-KM) och 2) undersökningen ger en signifikant stråldos. 

J-KM kan orsaka övergående eller permanenta njurskador hos patienter med reducerad njurfunktion och andra riskfaktorer (http://www.sfbfm.se/sidor/jodkontrastmedel) . Ett sätt att minska denna risk är att reducera kontrastmedelsdosen vilket dock kan försämra den diagnostiska bildkvalitén. Detta kan motverkas genom att reducera röntgenrörspänningen från den rutinmässigt använda 120 eller 140 kilovolt (kV) till 80 kV. Detta beror på att effektiviteten av jod som kontrastmedel ökar med sjunkande rörspänning. Därmed skulle man kunna reducera KM-dosen för dessa undersökningstyper och ändå få samma KM-förstärkningen vid 80 kV som vid 120 kV. Röntgenrören tålde tidigare inte tillräckligt hög rörladdning (milliamperesekund (mAs)) för att kunna kompensera för det minskade rör-output vid lägre kV, så att ett oförändrat kontrast till brus ratio (KBR) kunde erhållas. Nya röntgenrör klarar dock i kombination med modern multisliceteknik i ökat utsträckning detta. Trots det används låg-kV teknik fortfarande bara i liten utsträckning kliniskt och det finns stort behov för studier som validerar och kvantifiera denovannämnda effekten samt dess potential för att reducera kontrastmedelsdoser till patienterna. 

Röntgenstrålningen i sin tur ger patienten en potentiellt ökad risk att utveckla cancer senare i livet och därför är strävan alltid att minimera stråldoserna. De senaste åren har nya sk. iterativa rekonstruktionsalgoritmer introduceras som ger möjlighet att reducerar stråldosen med bibehållen diagnostisk bildkvalité. Dessutom finns nu datortomografiutrustningar som kan utföra undersökningar simultant med 2 rörspänningar (t ex 80 och 140 kV) vilket ger möjligheten att i en datortomografiundersökning ersätter icke-kontrast sekvensen med en, ur kontrast-sekvensen framräknade, virtuell sekvens. Även för dessa två metoder för stråldossänkning föreligger det stort behov av validering och kvantifiering av den stråldossänkande effekten. 

Målsättning:
Målsättningen med projektet är att kvantifiera påverkan av rörspänning och bildrekonstruktion på kontrastmedelsbehov, bildkvalité och stråldos vid datortomografi av thorax/buk.
Detta ska undersökas med fantomstudier och genom utvärdering av patientundersökningar.

Projektets övergripande syfte är att kunna ge konkreta rekommendationer hur man med låg-kV teknik, iterativa rekonstruktionsalgoritmer och dubbelenergiteknik kan optimera kontrastmedelsmängd och stråldos vid datortomografi av thorax/buk. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Nyckelord

  • Datortomografi
  • computer tomography
  • Radiation physics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Holmquist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren