Foto av Fredrik Holmqvist

Fredrik Holmqvist

Knuten till universitetet, Medicine Doktor, Docent

Personlig profil

Forskning

Fredrik Holmqvist är docent i kardiologi vid Lunds Universitet efter att ha disputerat 2007. Under 2013 var Fredrik Holmqvist Fulbright Research scholar vid Duke University Medical Center, Durham, USA. Under 2017-2018 var har pånytt aktivi som post-doc forskare vid Duke University Medical Center.

Yrkesarbete

Fredrik Holmqvist är överläkare vid arytmisektionen vid Hjärt-Lungkliniken, SUS Lund, med primärt fokus på invasiv elektrofysiologi. Utöver den kliniska tjänsten är han sedan 2015 registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för kateterablation.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Holmqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren