Foto av Fredrik Holmqvist

Fredrik Holmqvist

Knuten till universitetet, Medicine Doktor, Docent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Holmqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology