Foto av Fredrik Holmqvist

Fredrik Holmqvist

Knuten till universitetet, Medicine Doktor, Docent

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren