Foto av Fredrik Leeb-Lundberg

Fredrik Leeb-Lundberg

Expert

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Tumör-specifika receptorer har revolutionerat cancerbehandling eftersom de kan fungera som prognostiska och behandlingsprediktiva biomarkörer och behandlingsmåltavlor. G proteinkopplade receptorer (GPCR) är en stor familj proteiner som sitter i cellmembranet och förmedlar specifika vävnadssvar för många olika stimuli. Medlemmar av denna familj är idag de mest utnyttjade och framgångsrika måltavlor för kliniskt användbara läkemedel. Idag har relativt få studier gjorts på GPCR i cancer, men dessa receptorer har nyligen uppmärksammats eftersom flera är muterade i cancer, och många mänskliga cancerassocierade virus använder konstitutivt aktiva GPCR för att orsaka cancer. Därför anses GPCR vara en stor outnyttjad källa av tumörspecifika biomarkörer och behandlingsmåltavlor för cancerbehandling. Vår forskargrupp är intresserad av hur dessa proteiner förmedlar signaler över cellmembranet och hur de kan utnyttjas som biomarkörer och behandlingsmåltavlor i bröstcancer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Bröstcancer
  • G-proteinkopplad receptor
  • Cellsignalering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Leeb-Lundberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren