Foto av Fredrik Levander

Fredrik Levander

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Proteiner har en avgörande roll för levande cellers funktion, och det kan finnas uppemot en miljon olika proteinvarianter som arbetar tillsammans. I cancer kommer vissa av dessa proteiner avvika från det normala och utöva oönskade funktioner, och kan man hitta dessa proteiner och förstå deras roll i cellen ökar sannolikheten till att man kan behandla cancern på ett effektivt sätt.

Vi arbetar med masspektrometribaserade metoder för att mäta mängderna av de olika proteinerna som förekommer i ett prov, och specifikt försöker vi utveckla nya metoder för att så detaljerat och utförligt som möjligt estimera proteinmängder från de stora mängderna data som genereras av masspektrometern. Vi använder de utvecklade metoderna för att karaktärisera olika cancertyper i samarbetsprojekt.

Yrkesarbete

Koordinator inom NBIS (Nationell Bioinformatikinfrastruktur Sverige). Infrastruktur och support.

Gruppledare inom beräkningsproteomik

Studierektor grundutbildning Immunteknologi

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Fria nyckelord

  • Proteomik
  • Masspektrometri
  • Bioinformatik
  • NBIS

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Levander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren