Foto av Fredrik Lindström

Fredrik Lindström

Knuten till universitetet, TD, FM

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är inriktad på förståelsen av människans villkor i de bibliska texterna. Vad kan den gammaltestamentliga livserfarenheten och gudstron tillföra tolkningen av den mänskliga existensens villkor idag? En kärnfråga är livsförståelsen i Gamla testamentet och gudsbildens egenart och utveckling. Ett av det allmänmänskliga livets huvudproblem står i fokus: lidandet och det onda. Jag undersöker den teologiska bearbetningen av erfarenheter i samband med ondska och lidande. Analyserna står i dialog med andra discipliner och erfarenheter från historia och nutid. Ständigt måste vi korrigera varandras analys av hur vi i olika tider och kulturer existentiellt och intellektuellt tyder livets villkor. Den teologiska disciplinen Gamla testamentets exegetik har en djup värdegemenskap med alla teologiska och humanistiska discipliner som vill beskriva människans villkor. Som historisk disciplin utnyttjar exegetiken metoder som används vid annat studium av texter från antiken. Men man behöver inte studera den hebreiska bibeln enbart som ett dokument från en förgången tid. För mig är avsikten med det historiska studiet att lära något av det förflutna om sådant som angår oss och är problematiskt i vår egen tid. Centrala texter i min forskning är Psaltaren, Job, Habackuk och Rutsboken.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Fria nyckelord

  • Teologi, Gamla testamentets exegetik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler