Foto av Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Nilssons vetenskapliga aktivitet sträcker sig över flera fält, men kulturanalytisk forskning om gränser och transnationella processer utgör ett huvudspår. Inom ramarna för detta spår har Nilsson bland annat studerat flyktingläger, politiska rörelser och kriminella nätverk i Öresundsregionen. Vid sidan av detta har Nilsson undersökt; hur globalisering tar plats lokalt i människors vardagar (med utgångspunkt i aktiesparande som folkrörelse); hur populärmusik skapar utrymme för nya performativa praktiker; hur maskulina identiteter förhandlas med utgångspunkt i övervikt; hur genus förhandlas i religiösa kontexter i det moderna samhället. Forskningen knyts samman av ett intresse för politiska och kulturella processer samt identitetsformering. Nilsson arbetar både med samtidsstudier och kulturhistoriskt inriktade studier.

Nilsson har initierat och varit ledare för flera olika forskningsprojekt. Projekten har i flera fall varit flervetenskapliga och transnationella. Vissa har också genomförts i samverkan med privat näringsliv och museisektorn. För tillfället (2019-2022) driver Nilsson, tillsammans med Markus Idvall, ett forskningsprojekt om de kulturella processer som färgade svenska flyktingläger under andra världskriget.

Examina och akademisk position

Professor i Etnologi vid Lunds universitet (2012).

Professor i Etnologi vid Malmö Högskola (2011).

Docent i Etnologi vid Malmö Högskola (2008).
Doktorsexamen i Etnologi, Lunds universitet (2001).

Yrkesarbete

Anställningar och uppdrag (i urval)

Föreståndare för Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet 2012-2017
Universitetslektor, Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds universitet, 2011 – .
Vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Historiska studier, Malmö Högskola, 2009.
Universitetslektor vid Malmö Högskola 2006.05.01 – 2010, 12.31.

Nyckelord

  • Öresund
  • Öresundsregionen
  • Öresundsstudier
  • gränsstudier
  • flyktingläger

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren