Foto av Fredrik Schultheiss

Fredrik Schultheiss

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Fredrik Schultheiss är Docent vid Avdelningen för Industriell Produktion, Lunds universitet. Han erhöll sin doktorsexamen från samma universitet 2013 på en avhandling som behandlar skärbarheten i duktila och deformationshårdnande material. Hans fokus fokuserar på skärande berabetning av högpresterande material, utvärderat genom till exempel produktkvalite, verktygsnedbrytning och tillverkningskostnad. Fredrik har publicerat mer än 30 vetenskapliga artiklar och är projektledare för flera vetenskapliga projekt.

Undervisning

Fredrik är Programledare för Maskinteknik och Maskinteknik med Teknisk Design. Han undervisar i många kurser och är kursansvarig för MMTF20 Tillverkningsmetoder och MMTN31 Hållbara Tillverkningssystem.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  • Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
  • Metallurgi och metalliska material

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Schultheiss är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren