Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Fredrik Tufvesson was born in Lund, Sweden in 1970. He received the M.S. degree in Electrical Engineering in 1994, the Licentiate Degree in 1998 and his Ph.D. in 2000, all from Lund University in Sweden. After two years at a startup company developing mesh network technologies, Fredrik is now professor of Radio systems at the department of Electrical and Information Technology, Lund University. His main research interests are channel modelling, measurements and characterization for wireless communication, with applications in various areas such as massive MIMO, UWB, mm wave communication, distributed antenna systems, radio based positioning and vehicular communication. 

Forskning

Fredrik Tufvesson föddes i Lund 1970. Han fick sin civilingenjörsexamen i elektroteknik 1994, licentiatexamen 1998 och blev doktor år 2000. Efter två år på ett startupföretag inom meshteknologi började han åter på Lunds Universitet där han numera är professor i radiosystem. Fredriks forskningsintressen fokuserar på modellering, mätning och karakterisering av radiokanalens egenskaper vid trådlös kommunikation med skilda tillämpningsområden som massiv MIMO, ultrabredbandskommunikation (UWB), millimetervågskommunikation, distribuerade antennsystem, radiobaserad positionering och fordonskommunikation.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationssystem
  • Telekommunikation
  • Signalbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Tufvesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren