Foto av Fredrik Værslev

Fredrik Værslev

Professor

Personlig profil

Konstnärligt arbete

Fredrik Værslev är professor I fri konst med fokus på konceptuellt måleri.

Fredrik Vaerslev (f 1979) är en tongivande konstnär inom den diskussion som pågår internationellt om samtida måleri. Han arbetar med konceptuellt måleri, och genom denna praktik utforskar han och flyttar gränser för hur måleri kan uppfattas. För att kunna göra det fordras en djup kunskap om måleriets diskurs. Vaerslev har en ovanligt livlig utställningspraktik och var bland annat festspillskunstner i Bergen 2016. Han är representerad i flera stora samlingar, däribland Centre Georges Pompidou och Moderna Museet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bildkonst