Fredrika Thelandersson

Postdoktor, Forskare, Filosofie doktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a Postdoctoral researcher in Media and Communication Studies at Lund University. My research is situated in the fields of Media, Culture, Gender, and Affect studies, with particular focus on sad affects and mental health/illness in popular culture and on social media.

My book, 21st Century Media and Female Mental Health: Profitable Vulnerability and Sad Girl Culture is out now with Palgrave MacMillan. The open access book traces the mid-2010s turn to sadness in women's media culture and explores how contemporary mental health discourse is exemplified by both a profitable vulnerability and a more radical sad girl culture.

Currently I am primarily working within the research project Demography and democracy - Healthy Ageing in a Digital World, an international effort done in collaboration with colleagues from University of Southern Denmark and University of Eastern Finland. I am also in charge of the research project “Är det konstigt att man blir sjuk i en värld som är galen?,” which is generously funded by Wahlgrenska Stiftelsen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Medievetenskap
 • Genusstudier

Fria nyckelord

 • Cultural studies
 • Affect studies
 • gender studies
 • Feminist theory
 • Mental health
 • Social Media
 • Celebrity Studies

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrika Thelandersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren