Foto av Freja Morris

Freja Morris

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Dokumentation
  • Byråkrati och administration
  • Skola
  • Etnografisk metod

Nuvarande forskning

Min forskning fokuserar på hur lärare tar sig an en alltmer dokumentstyrd arbetsvardag. Studien är kvalitativ och jag använder mig av fältarbete och intervjuer för att få syn på dokumentens tillblivelse i skolorna och lärares upplevelser knutna till olika former av dokumentation. Frågor som behandlas i mitt arbete är bland annat: vilken roll spelar dokumentation i lärares arbetsvardag? Hur förhåller lärare sig till dokumentationsarbetet? På vilka sätt kan dokumentation upplevas som lösning eller problem, eller både och?

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Freja Morris är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler