Inget foto av Frida Berlin

Frida Berlin

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Frida Berlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap