Foto av Frida Eek

Frida Eek

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Universitetslektor, Docent i epidemiologi, Fil. Mag. i Idrottspsykologi, Dr Med Vet, Leg. sjukgymnast.

Jag disputerade inom Arbets- och miljömedicin (2005), blev docent i epidemiologi (2010) och var fortsatt verksam som forskare vid AMM fram till 2012, då jag fick en tjänst som universitetslektor vid Hälsovetenskaper. Min initiala forskning var inom områdena stress, epidemiologi och folkhälsa. Efter övergången till Hälsovetenskaper kom forskningen att fokusera huvudsakligen på idrottsmedicin; rehabilitering och återgång i idrott efter höftartroskopi samt skadeepidemiologi, men även till viss del koppling till stress och andra psykologiska aspekter. Jag är/har även varit involverad i forskning inom flera andra ämnesområden som t ex artros, diabetes samt kärlkirurgi.

Ett ytterligare fokus är vetenskapligt förhållningssätt inom klinisk tillämpning, vilket även är mitt centrala fokus i mitt huvudsakliga uppdrag som lektor då jag undervisar inom statistik, vetenskaplig (kvantitativ) metod och epidemiologi.

Jag är kursansvarig för och undervisar inom vetenskaplig metodik/uppsatskurser inom läkarprogrammet och fysioterapeutprogrammet, och undervisar även inom dessa områden vid flera andra program inom medicinska fakulteten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sjukgymnastik

Fria nyckelord

 • Fysioterapi
 • Idrottsmedicin
 • Folkhälsa
 • Epidemiologi
 • Stress
 • Återhämtning
 • Idrottsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Frida Eek är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren