Foto av Frida Eek

Frida Eek

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Universitetslektor, Docent i epidemiologi, Fil. Mag. i Idrottspsykologi, Dr Med Vet, Leg. sjukgymnast.

Jag disputerade inom Arbets- och miljömedicin (2005), blev docent i epidemiologi (2010) och var fortsatt verksam som forskare vid AMM fram till 2012, då jag fick en tjänst som universitetslektor vid Hälsovetenskaper. Den forskning jag har bedrivit har tidigare huvudsakligen varit inom områdena stress, epidemiologi och folkhälsa. Inom stressforskning har jag arbetat med mätningar av subjektiv upplevelse av stress och ohälsa genom frågeformulär, samt mätningar av fysiologisk aktivering genom analys av stresshormonet kortisol. Efter disputationen ansvarade jag för ett projekt som undersökte arbetsplatsens betydelse för yrkesarbetande småbarnsföräldrars hälsa och stressnivå. Vi undersökte också betydelsen av återhämtning, och hur jämställdhetsfaktorer i parförhållanden kan relateras till olika hälsoutfall.

Den epidemiologiska forskningen har omfattat bl a studier om miljörelaterad känslighet, BMI-utveckling i den skånska befolkningen, och hälsorelaterat beteende i relation till socioekonomiska faktorer 

Min forskning omfattar numera även idrottsmedicin, där jag är projektledare för några olika projekt. Jag är huvudhandledare för Tobias Wörner, vars avhandlingsprojekt handlar om rehabilitering och återgång i idrott efter höftartroskopi. Vi har även två pågående projekt om höft- och ljumskrelaterade problem inom svensk elithockey, varav det ena fokuserar speciellt på målvakter. 

Jag är också huvudhandledare till Emelia Mellergård, vars avhandlingsprojekt handlar om demografiska och psykologiska faktorers betydelse för blodsockerkontroll vid diabetes typ 2, och biträdande handledare till Elin Östlind inom projektet Active@work, som syftar till att utveckla och utvärdera användandet av mobil teknologi och aktivitetsmonitorering i syfte att stödja beteendeförändring och egenvård hos personer i arbetsför ålder med höft- och knä-artros.

Jag undervisar huvudsakligen inom statistik, vetenskaplig (kvantitativ) metod och epidemiologi. Jag är kursansvarig för ’Medical Science’ (7,5 hp) och 'Biostatistics' (7,5 hp) på Masterprogrammet i Medicinsk Vetenskap (MMV), "Vetenskaplig teori och tillämpning" (15 hp) på Läkarpprogrammet, och Examensarbete/kandidatuppsatskursen (15 hp) på Fysioterapiprogrammet. Dessutom undervisar och/eller examinerar jag även vid andra kurser inom Fysioterapiprogrammet, MMV, Läkarprogrammet, Biomedicin, och Barnmorskeprogrammet, och handleder uppsatser på kandidat- och masternivå.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Fria nyckelord

  • Fysioterapi
  • Idrottsmedicin
  • Folkhälsa
  • Epidemiologi
  • Stress
  • Återhämtning
  • Idrottsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Frida Eek är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren