Foto av Frida Hållenius

Frida Hållenius

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Research area: Development and design of prebiotics to modulate the gut-brain axis and host inflammatory processes

Research projects: 

- The gut microbiota in Alzheimer's disease

- Microbiota mapping: how do different food components alter the gut microbiota? 

Other activities:
- Coordinator Gut Microbiome Lab, Anti-diabetic Food Centre, Lund University
- Department Board Member, Food for Health Science Centre, Lund University
- PI, Work Package Leader and Steering Committee Member in Horizon 2020 EU project AD-gut
Team leader, 2013 -
- Docent/Associate Professor in Molecular Nutrition, 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan teknik
  • Naturvetenskap
  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • sequencing
  • microbiome
  • nutrition
  • gut
  • physiology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Frida Hållenius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren