Personlig profil

Forskning

Jag är del av en forskargrupp som jobbar med EEG-baserad Brain-Computer Interfaces som leds av Prof. Bo Bernhardsson. Målet för min avhandling är att optimera nästa generations Brain-Compter Interfaces genom att använda cloud computing.

Undervisning

2024

 • Processreglering och Systemteknik for BKW (lectures).

2023

 • Processreglering och Systemteknik for BKW (exercises and project).
 • Fysiologiska modeller och beräkningar (seminarium och övningar).

2022

Föräldraledig, ingen undervisning.

2021

 • Reglerteknik, grundkurs för CMN (seminarium och labbar). Jag fick pris för Årets Övningsledare av M-sektionen.
 • Processreglering och Systemteknik för BKW (webinarium och projekt). Jag fick pris för Årets Övningsledare av W-sektionen.
 • Biträdande handledare för exjobb av Tom Andersen, Towards BCI-based control.

2020

Coronapandemin gjorde att vi behövde ha undervisningen online i år. Jag började något som heter webinars, vilket är en ny undervinsingsform på avdelningen. Under ett weninar diskuterar studenterna teorin från kursen med varandra och med mig. Läs mer här.

 • Processreglering och Systemteknik för BKW (webinarium och projekt).
 • Reglerteknik, grundkurs för CMN (webinar och labbar).
 • Biträdande handledare för exjobb av Johnna Wilroth, Domain Adaptation for Attention Steering. Johanna fick pris för bästa exjobb.

2019

 • Reglerteknik, grundkurs för CMN (övningar och labbar).

Yrkesarbete

 • Doktorandrepresentant i styrelsen för Avdelningen för Reglerteknik (2021)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Reglerteknik

Fria nyckelord

 • BCI
 • Brain-Computer Interfaces
 • Maskininlärning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Frida Heskebeck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren