Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand vid medicinska fakulteten i projektet RELOC-AGE inom ramen för CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments. Projektet RELOC-AGE syftar till att studera boendepreferenser och i relation till hälsa och ett aktivt åldrande. Jag fokuserar särskilt på att utforska relationen mellan aktivt och hälsosamt åldrande och subjektiva boendepreferenser hos personer som är 55 år eller äldre. 

Yrkesarbete

Jag har arbetat som legitimerad arbetsterapeut sedan 2006 på psykiatrisk öppenvårdsmottagning, inom socialpsykiatri och kommunal hälsosjukvård. Masterexamen i arbetsterapi genomfördes 2017 och 2019  examinerades jag som specialist i arbetsterapi. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
  • Aktivt åldrande och hälsa
  • Boendepreferenser
  • Yngre äldre som överväger att flytta
  • Proaktivt åldrande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Frida Nordeström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren