Foto av Frida Rydqvist

Frida Rydqvist

Doktorand, Leg. Psykolog

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Frida Rydqvist är legitimerad psykolog och doktorand inom projektet ”Självkontroll och välbefinnande i skolan”, vilket leds av docent Daiva Daukantaité, med docent Eva Hoff som bihandledare.

 

Bakgrund

Den svenska skolan ställer krav på sociala färdigheter, uppmärksamhet, självkontroll, planeringsförmåga och målinriktat beteende – förmågor som inom psykologin brukar kallas för exekutiva funktioner. Nedsättningar i exekutiva funktioner förekommer ofta vid ångest- eller depressionstillstånd, samt vid flertalet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kan medföra svårigheter i vardagen, t ex med inlärning, uppmärksamhet, emotionsreglering såväl som social interaktion.

I utländska studier har det påvisats samband mellan elevers själv- och föräldraskattade nedsättningar av exekutiva funktioner och psykiska besvär. Vidare finns det forskning som identifierat hur välfungerande exekutiva funktioner kan främja välbefinnande.

I detta projekt är vi intresserade av hur själv- och föräldraskattade exekutiva funktioner relaterar till välbefinnande och mentala hälsoprofiler bland elever i en svensk kontext. Vi är även intresserade av hur exekutiva funktioner och mentala hälsoprofiler utvecklas över tid under högstadieåren.


Projektet består av två delar:

1) Samla in svenska normdata för en självrapporteringsskala som mäter exekutiva funktioner hos barn och ungdomar 5-18 år, samt 2) Undersöka hur elevers (13-15 år) exekutiva funktioner har samband med psykisk hälsa.

I ett longitudinellt perspektiv kommer vi även studera hur exekutiva funktioner förändras under högstadieåren och hur förändringen av exekutiva funktioner är relaterad till olika aspekter av psykisk hälsa över tid.

 Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Neuropsykologi
  • Mental hälsa
  • Utvecklingspsykologi
  • Exekutiva funktioner
  • Positiv psykologi
  • Skolforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Frida Rydqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler