Foto av Frida Sandberg

Frida Sandberg

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

 

Jag är civilingenjör i elektroteknik och doktor i signalbehandling med examen från Lunds universitet, Lund, Sverige, från 2003 respektive 2010. Sedan 2015 är jag anställd som universitetslektor vid Inst. för Biomedicinsk teknik på LTH, och 2018 blev jag befordrad till docent i biomedicinsk teknik med inriktning mot medicinsk signalbehandling.

Min forskning är inom biomedicinsk teknik med fokus på digital och datadriven hälsa. Forskningen syftar till att tillhandahålla verktyg för förbättrad diagnostik och personlig behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Vi utvecklar skräddarsydd metodik för att extrahera information från signaler av kardiovaskulärt ursprung, med hjälp av biomedicinsk signalbehandling, modellbaserad analys och maskininlärning.

Undervisning

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinteknik
  • Signalbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Frida Sandberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren