Personlig profil

Forskning

Jag är för närvarande del av det tvärvetenskapliga projektet Somerville-gruppen och införandet av historiska argument i filosofin som söker belysa och analysera pionjärinsatser av en grupp kvinnliga filosofer som inkluderar Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (1919-2001), Iris Murdoch (1919-1999), Mary Midgley (1919-2018) och Philippa Foot (1920-2001), speciellt med avseende på historiska, eller genealogiska, argumentationsformer och de kopplingar gruppen har till tidigare kontinentalt tänkande, områden som förbisetts i tidigare forskning. Projekt har en tvärvetenskaplig metodik som kombinerar idéhistoria och filosofi, arkivforskning och historisk kontextualisering med analys och utvärdering av argument.

Utöver detta arbetar jag också med fiktionens betydelse för moralisk utveckling genom en närläsning av John Williams författarskap, att undersöka hur en föränderlig konstvärld utmanar våra föreställningar om rollspecifika plikter och dygder, samt hur estetiskt värde interagerar med andra värdetyper i fall där vi har att göra med estetiskt, epistemiskt, och kognitivt komplexa och problematiska objekt såsom, till exempel konstverk, arkitektur, och narrativ.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Etik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Frits Gåvertsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler