Göran B Jönsson

Professor

Personlig profil

Forskning

Den aggressiva typen av hudcancer, även kallad melanom, är den typ av cancer som ökar mest i Sverige. Melanom uppkommer i melanocyter, en celltyp som producerar melanin och som i sin tur ger varje individ dess hudton. Melanom är nu den sjätte vanligaste tumörformen i Sverige med ca 3300 nya fall per år, vilket motsvarar 5 procent av alla cancerfall. I dag är det klart att UV-strålning är den dominerande riskfaktorn för melanom. Den starkaste prognostiska faktorn är tumörtjocklek. Det som saknas i melanomvården är en molekylär förståelse och huruvida en molekylär uppdelning skulle förbättra diagnos, prognos och behandlingsprediktion. I vår forskargrupp är vi intresserade av att använda molekylär information från humana tumörer och utreda de biologiska mekanismerna bakom de molekylära mönstren. Med nya målriktade terapier och immunterapier behövs även behandlingsprediktiva markörer vilket vi adresserar i vår forskning. Vi hoppas att med vår forskning kunna bidra med information om hur melanom molekylärt utvecklas och att denna kunskap kan användas för att utveckla prognostiska och behandlingsprediktiva
molekylära test.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Melanom
  • genomik
  • funktionell genomik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Göran B Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren