Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskar om landsbygds- och jordbruksutveckling i Indien och i Afrika söder om Sahara

Pågående forskning

1) Avslutat en monografi om Indien i en bok med titeln: Agrarian structural transformation in India (utkommer på Routledge våren 2016)

2) Forskar tillsammans med kulturgeografer och agronomer om orsaker till den låga avkastningen i afrikanskt jordbruk. I detta projekt arbetar vi med nya metoder: flygfotografering och spektroskopi med drönare samt satellitdata. Målet är att kunna skilja på socio-politiska och andra förklaringar till låga skördar: klimat, jordmån, odlingsmetoder etc. Se längre text och länk i höger kolumn

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Göran Djurfeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren