Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskar om landsbygds- och jordbruksutveckling i Indien och i Afrika söder om Sahara

Pågående forskning och undervisning:

1) Avslutat en monografi om Indien i en bok med titeln: Agrarian structural transformation in India (utkommer på Routledge våren 2016)

2) Forskar tillsammans med kulturgeografer och agronomer om orsaker till den låga avkastningen i afrikanskt jordbruk. I detta projekt arbetar vi med nya metoder: flygfotografering och spektroskopi med drönare samt satellitdata. Målet är att kunna skilja på socio-politiska och andra förklaringar till låga skördar: klimat, jordmån, odlingsmetoder etc. Se längre text och länk i höger kolumn

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Göran Djurfeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren