Foto av Göran Rådegran

Göran Rådegran

Knuten till universitetet, Docent, DMSc, Läkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Göran Rådegran, Ansvarig för Hemodynamic Lab & PAH mottagningen, vid Skånes Universitets sjukhus i Lund, och ordförande i Svensk Förening för Pulmonaell Hypertension, leder forskargruppen Lund Hemodynamic Lab, och koordinerar Lund Heart Transplantation & Pulmonary Hypertension Research Networks (LHTRN, LPHRN), Lund Cardio Pulmonary Register (LCPR), Lund Heart Transplantation Register (LHTRR) och the Öresund Cardiovascular Research Collaboration (ÖCRC).

Göran Rådegran koordinerar forsknings programmen "Pulmonary Hypertension and Heart Failure - Mechanisms, New Diagnostic Procedures and Treatment Strategies including Transplantation" och"Hemodynamic Control - Influence of Cardiovascular and Pulmonary disease, Environmental conditions, Exercise and Treatments including Transplantation".

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Göran Rådegran är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren