Inget foto av Göran Sandberg

Göran Sandberg

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Göran Sandberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science

Physics