Görel Hedin

Professor

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen inkluderar objekt-orienterade språk, objekt-orienterad design, domänspecifika språk, generativa språkimplementationstekniker, integrerade utvecklingsmiljöer, pervasive systems och agil metodologi.

Se https://cs.lth.se/gorel-hedin/ för mer information.

Undervisning

EDAN65 Kompilatorer

EDAN70 Projekt i datavetenskap (I denna kurs handleder jag projekt relaterade till kompilatorkursen.)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Datavetenskap (datalogi)
  • Programvaruteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Görel Hedin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren