Foto av Günter Alce

Günter Alce

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Doktorandarbetet kommer att undersöka hur användarna kan upptäcka, konfigurera och interagera med flera anslutna enheter (Internet of Things) i en hemmiljö, jobbmiljö och i andra miljöer. Exempel på enheter som kommer att användas för interaktion är glasögon, armband, armklockor. Vidare kommer hela kedjan från användarens avsikter, samspelet, själva interaktionsmodellen till de krav detta ställer på systemets utformning att studeras. På så sätt kommer vi att kunna identifiera ett antal interaktionskoncept samt systemmodeller för att förstå vad som kommer att behövas i framtida modeller.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Inbäddad systemteknik
  • Kommunikationssystem
  • Datorsystem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Günter Alce är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren