Foto av Gabriel Brea-Martinez

Gabriel Brea-Martinez

Forskare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gabriel Brea-Martinez är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Konst och humaniora

Affärsverksamhet och ekonomi