Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gabriel Zachén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap

Konst och humaniora