Foto av Gabriella Nilsson

Gabriella Nilsson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ett övergripande forskningsintresse är hur makt görs på olika nivåer -  från individers förhållningssätt till samhälleliga strukturer och hierarkier till hur makt avspeglas i präglar samhällelig organisering.  Empiriskt har jag närmat mig detta genom studer av kön och våld (särskilt våldtäkt), barns hälsa (såsom övervikt och diabetes), arbetsvillkor (med huvudsakligt fokus på vårdpersonal) samt ålder och åldrande (livsstilsmigration, hälsofrämjande interventioner, covid-19). Just nu leder jag VR-projektet "Influencer lifeworlds. New work in a changing time" som handlar om hur arbete och fritid flyter samman för influencers i digitala medier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Humaniora
 • Samhällsvetenskap
 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • våld
 • våldtäkt
 • mäns våld mot kvinnor
 • sexuellt våld
 • media
 • influencers
 • arbetsliv
 • implementering
 • ålder
 • åldrande
 • äldre
 • COVID-19
 • ålderism
 • feminism
 • genus
 • intersektionalitet
 • barn
 • hälsa
 • övervikt
 • diabetes
 • vård
 • pensionärer
 • kvinnojourer
 • digitala kulturer
 • digitalisering
 • digitalt våld
 • våld i hederns namn

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gabriella Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler