Foto av Gabriella Scaramuzzino

Gabriella Scaramuzzino

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är FD i socialt arbete och arbetar som postdoktor vid Socialhögskolan. Mina forskningsområden är prostitution, civilsamhället, organisering och digitalisering. Min avhandling (2014) handlade om sexköpares och sexsäljares kollektiva strategiska handlande på forum och vilken transformativ roll internet och sociala medier har för mobilisering och organisering av olika grupper. Mitt postdoc-projekt finansieras av FORTE och heter Internets transformativa potential: Nya villkor för fackföreningars organisering. Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur internet och sociala medier har påverkat och förändrat mobiliseringen och organiseringen inom arbetarrörelsen i Sverige. Studien inkluderar arbetare både inom och utanför det organiserade civila samhället och som i olika grad är formellt organiserade.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gabriella Scaramuzzino är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren