Foto av Gemza Ademaj

Gemza Ademaj

Doktorand

Personlig profil

Forskning

I am a Ph.D. student at the Department of Informatics, Lund University, focusing my research on sensemaking of data using analytics in healthcare. Specifically, I'm exploring the process of collaborative sensemaking of data and the underlying principles supporting it within the context of precision health in different collaborative environments using technology.

I have a Master’s degree in the Data Analysis and Visualizations field from the University of Konstanz where I also worked as a research assistant and developer. I finished my Bachelor’s degree in Business Informatics from South East European University. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gemza Ademaj är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren