Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a Ph.D. student at the Department of Informatics, Lund University, working with data and analytics with a special focus on Health Information Systems. Specifically, my examination intersects between the technical and behavioral components, intending to enable the creation of value. 

I have a Master’s degree in the Data Analysis and Visualizations field from the University of Konstanz where I also worked as a research assistant and developer. I finished my Bachelor’s degree in Business Informatics from South East European University. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gemza Ademaj är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler