Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har ett brett intresse av ekologi, miljövetenskap, hållbarhet, matsäkerhet och matsuveränitet. Min forskning fokuserar på ekosystemfunktioner i jordbruksekosystem. Både hur ekosystemfunktioner påverkar grödkvalitet och kvantitet och hur jordbruket påverkar ekosystemfunktioner och miljön generellt. Interactionen mellan ekologi och samhälle, vilket är tydligt inom jordbruk, är särkillt intressant.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekologi
 • Miljö- och naturvårdsvetenskap

Nyckelord

 • ekosystemfunktioner
 • ekosystemtjänster
 • pollinering
 • pollineringsekologi
 • jordbrukslandskap
 • ekologisk produktion
 • jordgubbar
 • åkerböna
 • äpple

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Georg Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren