Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har ett brett intresse av ekologi, miljövetenskap, hållbarhet, matsäkerhet och matsuveränitet. Min forskning fokuserar på ekosystemfunktioner i jordbruksekosystem. Både hur ekosystemfunktioner påverkar grödkvalitet och kvantitet och hur jordbruket påverkar ekosystemfunktioner och miljön generellt. Interactionen mellan ekologi och samhälle, vilket är tydligt inom jordbruk, är särkillt intressant.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekologi
 • Miljö- och naturvårdsvetenskap

Fria nyckelord

 • ekosystemfunktioner
 • ekosystemtjänster
 • pollinering
 • pollineringsekologi
 • jordbrukslandskap
 • ekologisk produktion
 • jordgubbar
 • åkerböna
 • äpple

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Georg Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren