Foto av Gerhard Barmen

Gerhard Barmen

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Grundvattenflödesmodellering, grundvattennybildning, föroreningstransport och isotophydrogeologi.

Undervisning

Grundvattenteknik, grundvattenmodellering och föroreningstransport.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Vattenteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gerhard Barmen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren