Foto av Gerhard Barmen

Gerhard Barmen

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gerhard Barmen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi