Foto av Gerhard Kristensson

Gerhard Kristensson

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gerhard Kristensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Matematik