Foto av Gert Andersson

Gert Andersson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gert Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Matematik