Foto av Gert Andersson

Gert Andersson

Knuten till universitetet

12 Liknande profiler

Likheten baseras på överlappande koncept i fingeravtryck och delade arbeten och organisationsaffilieringar av Gert Andersson med nedanstående personer: