Foto av Gert Paulsson

Gert Paulsson

Docent, Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Min forskning, undervisning och handledning är inriktad på ekonomistyrningn, min huvudsakliga studieobjekt är offentliga organisationer.

Jag har publicerat artiklar i vetenskapliga journaler, samt i kapitel i svenska och internationella böcker. Jag har även medverkat i flera internationella forskningsprojekt. Utöver att vara lärare och forskare vid universitet medverkar jag i chefsutbildningar, utredningar och konsultprojekt, och har varit prefekt vid Företagsekonomiska institutionen i nästan 6 år.

Undervisning

Teaching philosophy

My recent and current scholarship and teaching philosophy:

My teaching has been focused on management accounting and management control. It has to a large extent been case based, starting out from challenges managers, controllers and others face in that area.

(1)    Accounting and management control master program – in which I was course director and the main teacher in the introductory course at the program.

(2)    Master in management (MiM) – in which I am the course director for the Functions of Management-course in which I also teach the management control module. In addition to that I am one out of two teachers responsible for the Business Simulation-module.

(3)    Management control at the bachelor program – in which I was course director and the main teacher.

(4)    Management at an external program for senior managers in the central government of Sweden – in which I was involved in the development of the program and teaching some modules.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gert Paulsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler