Inget foto av Gertie Ericsson

Gertie Ericsson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Det tidiga Lund och omlandet

Avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i det tidiga Lund, eller egentligen Lund före Lund, i ett större perspektiv, med den blivande staden som en del av ett omland. Den tidsmässiga utgångspunkten är tiden från ca 800-tal upp i 1100-tal, för att få med både det tidiga uttrycket och de förändringar som gör att staden utvecklas till en alltmer urban plats. Den tidsmässiga avgränsningen är relativt flytande, och kommer att beaktas mer utifrån resultat än absoluta tidsgränser. Inriktningen på frågeställningarna kommer att kretsa kring en period i denna del av Skåne där stora förändringar sker. Utgångspunkten kommer att vara det tidigaste Lund (Lund före Lund), dess relation och möjliga samexistens med Uppåkra, och de omkringliggande byarna i Torna och Bara härad.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren