Foto av Gertrud Sandqvist

Gertrud Sandqvist

Professor

Personlig profil

Forskning

Professor i konstens teori- och idéhistoria. Rektor med ansvar för utbildningsprogrammens innehåll inklusive skolans doktorandprogram.

Född 1955, Professor i konstens teori- och idéhistoria. Sandqvist har arbetat som konstkritiker och curator sedan 1981.

Hon har varit rektor för Konsthögskolan i Malmö från 1995-2007 och från 2010 –, rektor för Högskolan för fotografi, Valand (1994-95), direktör på Galleri F 15, (1992-94); chefredaktör för siksi- the Nordic art magazine, (1985-1990) och redaktör för Paletten (1981-83). Senaste utställningar: curator Siksi- the Nordic Miracle revisited, Galleri F 15, (2015); curator Red Dawn, HISK, Ghent, (2014); curator Against Method, Generali Wien, (2013); curator Channeled Lunds Konsthall, (2013); co-curator GIBCA, (2011) och co-curator Modernautställningen, Moderna Museet, (2010). Hon har skrivit om ett antal konstnärer, bland andra; Olav Christopher Jenssen, Nina Roos, Lars Nilsson, Matts Leiderstam, Cristina Iglesias and Heimo Zobernig.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap
  • Bildkonst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gertrud Sandqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren